Definition

Metod från OECD:s riktlinjer som syftar till att komma fram till ett marknadspris mellan två parter i en intressegemenskap.

Lagrum

14 kap. 19 § IL

Kommentar

I en transaktion där man köper in en produkt av ett företag i intressegemenskap och sedan bearbetar denna produkt är kostnadsplusmetoden användbar för att bestämma marknadspriset. När företaget säljer en produkt till en extern part är prissättningen marknadsmässig. För att beräkna vilket pris som är marknadsmässigt när man köpte in produkten kan man utgå från sina kostnader för bearbetningen och sedan lägga på ett marknadsmässigt vinstpåslag. Vinstpåslaget beräknas genom att jämföra påslaget för produkter som företaget köper från externa parter, alternativt jämför man påslaget med andra företag i liknande branscher.

Tänk på

Om prissättningen inte är marknadsmässig kan Skatteverket justera resultatet genom korrigeringsregeln.

Deklaration

En ökning av resultatet på grund av felaktig prissättning tas upp i INK 2 ruta 4.6 e och i INK 4 ruta 4.6 c.

Bokföring

Om det visat sig att prissättningen inte är marknadsmässig efter att årsredovisningen är klar måste justeringen ske i deklarationen. Justeringen tillhör det frikopplade området och har sin utgångspunkt i omfångsfrågan.