Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Kreditförsäkring

Definition

Innebär att arbetsgivarens pensionsutfästelser är garanterade om arbetsgivaren exempelvis skulle komma på obestånd och inte kan betala sina pensionsutfästelser.

Lagrum

28 kap. 3 § IL

Kommentar

För att en avsättning för pension ska vara avdragsgill krävs det att avsättningen är kreditförsäkrad. I Sverige finns ett bolag som utfärdar kreditförsäkring för avsättning för pension, PRI Pensionsgaranti. Om arbetsgivaren går i konkurs eller hamnar i obestånd kommer PRI Pensionsgaranti att köpa pensionsförsäkring för utestående pensionsutfästelser.

Avgiften för kreditförsäkring är avdragsgill.