Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Leverantörsskulder

Definition

Kortfristig skuld på grund av kreditköp av varor eller tjänster.