Definition

Kortfristig skuld på grund av kreditköp av varor eller tjänster.