Definition

Kuponger som används som betalningsmedel för lunch.

Lagrum

61 kap. 2 § IL

Kommentar

Om arbetsgivaren säljer lunchkuponger till ett pris som understiger kupongvärdet har de subventionerat de anställdas måltider, vilket innebär att de anställda ska beskattas för kostförmån. Beskattning ska ske för skillnaden mellan schablonbeloppet för kostförmån och vad de anställda betalat för kupongerna.

Rikskortet, som ersatt Rikskupongerna, är ett betalkort och är inte att jämställa med vanliga lunchkuponger. De anställda ska i dessa fall beskattas för skillnaden mellan det värde som kortet laddas med av arbetsgivaren och det nettobelopp som den anställde får betala.