Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Marknadsföringsbidrag

Definition

Avdrag för att stötta ett utländskt företag i intressegemenskap som själv inte lyckats bära alla sina kostnader.

Lagrum

16 kap. 1 § IL

Kommentar

Utgångspunkten är att alla transaktioner ska ske till marknadspris. Mellan parter i en intressegemenskap måste internprissättning ske på ett sätt som leder till att båda parter beskattas för det värde som de tillför.

I praxis har domstolar accepterat att företag i en intressegemenskap med hjälp av bidrag stöttar ett utländskt företag. Under förutsättning att givaren kan se bidraget som en kostnad för intäkternas förvärvande är marknadsföringsbidraget avdragsgillt. För att det ska kunna vara en sådan driftskostnad krävs att det företag som drar av bidraget säljer varor eller tjänster till det utländska företaget. Genom att ge marknadsföringsbidrag ökar chanserna att försäljningen ska öka och därmed bidra till intäkter.

Bidraget kan motsvara den förlust som mottagaren gör och behöver därmed inte vara kopplat till en viss kostnad hos mottagaren.

Enligt ett ställningstagande från Skatteverket (2019-01-14 dnr: 202 531717-18/111) måste man beakta korrigeringsregeln när man tar ställning till om det är möjligt att göra avdrag för marknadsföringsbidrag.

Tänk på

Det kan vara svårare att få marknadsföringsbidrag vid försäljning av tjänster.

Rättspraxis

RÅ 1984 ref. 85

Ett företag fick avdrag med marknadsföringsbidrag på grund av att det mottagande företaget skulle sälja produkten på sin lokala marknad.

RÅ 1995 not. 388

Avdrag med marknadsföringsbidrag till utländskt systerföretag.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%