Innehåll

Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Medhjälpande make  assisting spouse

Definition

Make som med hänsyn till utbildning, arbetsuppgifter och övriga omständigheter inte har en ledande ställning i näringsverksamheten.

Lagrum

60 kap. 5 § IL

Kommentar

Enligt lagtexten är en make företagsledande om denna med hänsyn till utbildning, arbetsuppgifter och övriga omständigheter har en ledande ställning i näringsverksamheten. Motsatsvis anses då en make som inte har en sådan ledande ställning som medhjälpande make.

När en make är företagsledande är huvudregeln att denne ska beskattas för hela överskottet. Medhjälpande make får dock ta upp ett belopp (före avsättning för egenavgifter) som motsvarar marknadsmässig ersättning för dennes arbete.

Skatteverket anser (SKV A 2004:23) att uppgift om hur ersättningen har beräknats bör lämnas i deklarationen om ersättningen överstiger 90 kr/timme efter avsättning för egenavgifter.

Om den medhjälpande maken har satsat kapital i verksamheten får han/hon även ta upp skälig ränta på satsat kapital.

 

familjebeskattning

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%