Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Medlemsinsatser

Definition

Inbetalda insatser i en ekonomisk förening.

Lagrum

13 kap. 7 §, 44 kap. 5 § och 48 kap. 2 § IL

Kommentar

Medlemsinsatserna i en ekonomisk förening är bundet eget kapital. Det motsvaras av aktiekapitalet i ett aktiebolag. Till skillnad mot aktiebolag finns det inget minimibelopp för att starta en ekonomisk förening. Medlemsinsatserna kan ökas genom överföring av fritt eget kapital, insatsemission.

Om en medlem avgår ur föreningen återbetalas normalt medlemsinsatsen. Andelen anses då avyttrad för det belopp som medlemmen får ut. Omkostnadsbeloppet utgörs av det belopp som satts in i föreningen. Andelar i ekonomiska föreningar räknas som delägarrätter.

Många ekonomiska föreningar är kooperativa föreningar. Andelar i kooperativa föreningar som betingas av näringsverksamheten behandlas som tillgångar i näringsverksamheten. Om medlemmen avgår ur en sådan förening beskattas kapitalvinsten i inkomstslaget näringsverksamhet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%