Definition

Ett anställningsavtal där man reglerar att den anställde ska garanteras en viss summa efter skatt.

Kommentar

Om en anställd i sitt anställningsavtal har en viss nettolön som denne ska erhålla är det nödvändigt att beräkna vad detta innebär för bruttolön. Det är bruttolönen som ligger till grund för sociala avgifter och skatteavdrag. Bruttolönen beräknas genom att till nettolönen lägga skatteavdraget enligt tabell.