Definition

En enligt belgisk lagstiftning avdragsgill ränta på eget kapital.

Lagrum

24 kap. 16-20 §§ IL

Kommentar

Genom NID-avdrag går det att sänka den nominella skattesatsen i Belgien. NID-avdraget är frivilligt och baseras på bolagets egna kapital efter vissa justeringar. Enligt ränteavdragsbegränsningsreglerna är en ränta till ett bolag där räntan beskattas med minst 10 procent avdragsgill. Även om den nominella skattesatsen överstiger 10 procent är räntan inte avdragsgill om mottagaren genom NID-avdrag får en lägre skattesats än 10 procent.

Deklaration

Bokförda kostnader för ej avdragsgill ränta ska återläggas i INK 2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b.