Definition

Många skatteavtal bygger på detta avtal framtaget av OECD.

Kommentar

Länder ingår skatteavtal för att undvika internationell dubbelbeskattning. För att underlätta processen att både ingå och tolka skatteavtal har OECD tagit fram ett modellavtal och kommentarer till detta avtal.