Definition

Person som har fullmakt att föra talan för en part.

Lagrum

14-15 §§ Förvaltningslagen

Kommentar

Den som är part i ett ärende har rätt att anlita ett ombud för att föra talan. Kommunikationen i ärendet sker då med ombudet. En myndighet har dock rätt att kräva att parten själv medverkar i ärendet även om parten anlitat ett ombud. Det kan vara nödvändigt om parten själv har information som behöver tillföras ärendet.

En myndighet har rätt att kräva att ombudet styrker sin behörighet genom en fullmakt. Den kan vara skriftlig eller muntlig.

Se även

biträde