Innehåll

Rätt Skatt 2021 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Omsättningsstöd

Definition

Statligt stöd till enskilda näringsidkare med anledning av coronakrisen.

Lagrum

Förordning (2020:893) om omsättningsstöd

Kommentar

Omsättningsstödet är ett statligt stöd som riktar sig till enskilda näringsidkare som fått minskad omsättning till följd av covid-19. Stödet infördes för att vissa enskilda näringsidkare inte kunnat dra nytta av andra stödåtgärder som t.ex. stöd vid korttidspermittering omställningsstöd. Förordningen är utformad med de bestämmelser som gäller för omställningsstödet som förebild.

Omsättningsstöd kan lämnas för perioderna mars - april 2020, maj 2020 och juni - juli 2020. Stödperiodens omsättning jämförs med motsvarande period 2019, den s.k. referensperioden.

För att få stöd för perioden mars - april 2020 krävs att näringsidkarens nettoomsättning understeg 70 % av motsvarande period 2019.

För att få stöd för perioden maj 2020 krävs att näringsidkarens nettoomsättning understeg 60 % av motsvarande period 2019.

För att få stöd för perioden juni - juli 2020 krävs att näringsidkarens nettoomsättning understeg 50 % av motsvarande period 2019.

I förordningen uppställs en mängd olika krav för att få stöd, bl.a. att den minskade omsättningen så gott som uteslutande är orsakad av covid-19 och att den enskilde näringsidkarens omsättning uppgick till minst 200 000 kr för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2019.

Stöd lämnas med 75 % av det faktiska omsättningstappet, dock max 120 000 kr per stödberättigad mottagare för mars - juli.

Regeringen har aviserat att stödet ska förlängas med perioderna augusti - oktober och november - december. Förslagen kommer att lämnas i en extra ändringsbudget i början av 2021.

För att få stöd för perioden augusti - oktober 2020 krävs, enligt förslaget, att näringsidkarens nettoomsättning understeg 60 % av motsvarande period 2019.

För att få stöd för perioden november - december 2020 krävs, enligt förslaget, att näringsidkarens nettoomsättning understeg 70 % av motsvarande period 2019.

Beslut om omsättningsstöd fattas av Länsstyrelsen och stödet betalas ut av Boverket.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...