Innehåll

Definition

Statligt stöd till enskilda näringsidkare med anledning av coronakrisen.

Lagrum

Förordning (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars-juli 2020

Förordning (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020 - september 2021

Förordning (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020 - juni 2021

Kommentar

Omsättningsstödet är ett statligt stöd som riktar sig till enskilda näringsidkare och handelsbolag som fått minskad omsättning till följd av covid-19. Förordningarna är utformade med de bestämmelser som gäller för omställningsstödet som förebild.

Beslut om omsättningsstöd fattas av Länsstyrelsen och stödet betalas ut av Boverket.