Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Ovillkorade aktieägartillskott  unconditional shareholders' contribution

Definition

En överföring från ett företags ägare som ökar eget kapital utan krav på motprestation.

Kommentar

Ett ovillkorat aktieägartillskott ges utan att ägarna avtalar sinsemellan om att tillskottet ska tas tillbaka. Ett ovillkorat aktieägartillskott ökar givarens anskaffningsvärde och är skattefritt för mottagaren. I praxis har tillskott till företag ägda av kommuner ansetts skattepliktiga. Detta på grund av att tillskotten getts för att täcka löpande underskott under längre tid.

Aktieägartillskott är inte reglerat, varken i skattelagstiftningen eller i den civilrättsliga lagstiftningen.

En återbetalning av ett ovillkorat aktieägartillskott kan bara göras genom en aktieutdelning och ses som en utdelning även skatterättsligt.

Tänk på

Om det finns fler ägare och endast en ger tillskott kommer de andra ägarna berikas. Detta kan leda till att värdeuppgången på aktierna ska beskattas. Om inte alla ägare ger tillskott i förhållande till sitt ägande är det därför bättre att ge ett villkorat aktieägartillskott.

Deklaration

Om ett aktieägartillskott bokförs som en intäkt justeras deklarationen i INK2 ruta 4.5 c.

Rättspraxis

RÅ 2002 ref. 107

När ett villkorat aktieägartillskott omvandlas till ett ovillkorat aktieägartillskott ska tillskottet värderas till marknadsvärdet.

RÅ 2005 ref. 26

Ett aktieägartillskott från en kommun till ett helägt kommunalt bolag har ansetts vara en skattepliktig intäkt.

 

aktieägartillskott

anskaffningsutgift

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%