Definition

En ännu inte slutförd ny-, till- och ombyggnad.

Lagrum

19 kap. IL

Kommentar

En ny-, till- eller ombyggnad som inte är färdigställd är aktiverad som en tillgång i balansräkningen. Då den inte är färdigställd går det inte att göra värdeminskningsavdrag. Den dag som åtgärden är färdigställd ska utgifterna fördelas på byggnad, byggnadsinventarier eller utvidgat reparationsbegrepp.

Tänk på

Det kan gå att göra en omklassificering av en tidigare gjord klassificering av ny-, till och ombyggnad. De stora skillnader som är i avskrivningstider på de olika tillgångsslagen gör att kassaflödet går att förbättra genom en snabbare skattemässig avskrivning.

Deklaration

Om den bokförda avskrivningen skiljer sig från den skattemässiga justeras det i INK2 ruta 4.9.

En utgift som aktiverats i bokföringen men som ska dras av skattemässigt justeras i INK2 och INK4 ruta 4.4 b.

Bokföring

Utgifter för fastigheter tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.

Avskrivning av byggnadsinventarier tillhör det formellt kopplade området. Det innebär att de bokförda avskrivningarna måste motsvara de skattemässiga för att man ska kunna tillämpa räkenskapsenlig avskrivning.