Definition

Böter på grund av felparkering.

Lagrum

9 kap. 9 § IL

Kommentar

Parkeringsböter är personliga. Om arbetsgivaren betalar eller ersätter parkeringsböter som en anställd ådrar sig i tjänsten är beloppet skattepliktigt som lön för den anställde. Detsamma gäller kontrollavgifter enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Det saknar betydelse om böterna eller kontrollavgifterna avser förmånsbil eller egen bil.