Definition

En pensionsförsäkring är en försäkring som uppfyller vissa villkor i inkomstskattelagen.

Lagrum

58 kap. 2, 4, 6 och 8-16 b §§ IL

Kommentar

En pensionsförsäkring bekostas av den anställde privat, till skillnad från en tjänstepensionsförsäkring som bekostas av arbetsgivaren.