Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Pensionsreserv

Definition

Det sammanlagda kapitalvärdet av samtliga pensionsutfästelser som företaget lämnat.

Kommentar

För att kunna beräkna pensionsreserven måste man beräkna kapitalvärdet av pensionsutfästelserna. Kapitalvärdet är den skuld som ett företag har, hänförlig till pensionsutfästelsen vid en viss tidpunkt, beräknad enligt försäkringstekniska grunder. Enkelt uttryckt är pensionsreserven det som företaget skulle behöva betala till ett försäkringsbolag för att försäkringsbolaget skulle ta över samtliga pensionsutfästelser och göra om dessa till pensionsförsäkringar. Att beräkna pensionsreserven är komplicerat och de företag som använder avsättning i balansräkningen eller pensionsstiftelse tar ofta hjälp av PRI Pensionsgaranti för att beräkna pensionsreserven.

Vid avsättning för pension i balansräkningen och för avsättning till stiftelse är pensionsreserven ett tak för avdragsrätten.