Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Pensionsutfästelse

Definition

Ett löfte om pension som en arbetsgivare ger till en anställd.

Lagrum

28 och 58 kap. IL

Kommentar

En pensionsutfästelse ska vara preciserad till belopp och när den ska betalas ut. Den kan vara muntlig, men av bevisskäl är den normalt sett skriftlig. Ofta ligger pensionsutfästelsen i anställningsavtalet eller i ett kollektivavtal. Är parterna överens kan pensionsutfästelsen återgå, vilket innebär att arbetsgivaren inte längre är skyldig att betala pensionen.

För att företaget ska få avdrag med pensionskostnaden krävs att pensionsutfästelsen uppfyller följande krav:

  • - utfästelsen får inte avse någon annan förmån än ålderspension, sjukpension eller efterlevandepension,

  • - den avtalade pensionen måste betalas ut under minst fem år eller tre år om pensionen upphör när den försäkrade fyller 65,

  • - efterlevandekretsen är begränsad till make, sambo och barn,

  • - ålderspension inte får betalas ut före 55 års ålder, pensionen betalas ut med samma eller stigande belopp.

Tänk på

För att få avdrag med en pensionsutfästelse krävs att utfästelsen finns före balansdagen. Det kan därför vara bra att dokumentera en rätt till en extra pensionsavsättning i till exempel ett protokoll från styrelsemöte.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%