Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Prissättningsbesked

Definition

Bindande besked om vilket pris som två parter i en intressegemenskap kan tillämpa utan att riskera höjd beskattning enligt  korrigeringsregeln.

Lagrum

lagen om prissättningsbesked vid internationella transaktioner

Kommentar

Om två parter i intressegemenskap tillämpar en prissättning som inte är marknadsmässig riskerar en av parterna att skattemyndigheten ökar det beskattningsbara resultatet genom att använda korrigeringsregeln. De flesta länder har lagstiftning som gör det möjligt att öka det beskattningsbara resultatet om det blivit för lågt på grund av att prissättningen inte varit marknadsmässig. Beslutet leder till att samma inkomst blir beskattad två gånger pga. att motsvarande sänkning av resultatet inte sker i det land där inkomsten blivit för hög på grund av prissättningen.

För att inte riskera dubbelbeskattning finns möjlighet att få ett bindande besked om vilket pris som anses vara marknadsmässigt. Två eller flera länder fattar då ett gemensamt beslut om vilket pris som ska tillämpas i en viss given situation och en viss given tid.

Ansökan ska avse svårare prissättningsfrågor som har stor betydelse för de sökande företagen. Skatteverket tar ut en avgift som uppgår till  150 000 kronor per land.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%