Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Privata levnadskostnader

Definition

Kostnader för att bestrida sitt privata leverne.

Lagrum

9 kap. 2 §, 12 kap. och 60 kap. IL

Kommentar

Privata levnadskostnader är inte avdragsgilla. Det är en grundläggande regel som gäller för alla inkomstslag. Till kategorin privata levnadskostnader räknas också gåvor, premier för personliga försäkringar, medlemsavgifter m.m. Uppräkningen i paragrafen av vad som är att anse som levnadskostnader är inte uttömmande utan en exemplifiering av vad som inte är avdragsgillt. Även i reglerna om familjebeskattning finns regler om ersättningar som inte är avdragsgilla.

I inkomstslaget tjänst finns ett antal undantag från huvudregeln att privata levnadskostnader inte får dras av såsom arbetsresor (resor till och från arbetet), ökade levnadskostnader vid tjänsteresor, hemresor m.m.