Definition

En skatt på konsumtion av vissa varor, till exempel alkohol och tobak.

Kommentar

Punktskattens syfte är att begränsa användningen av vissa varor. Skatten är en avdragsgill kostnad för en näringsidkare.

Deklaration

Underlaget för punktskatt redovisas i skattedeklaration.