Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Ränteinkomst

Definition

Inkomster som motsvarar en ränteutgift.

Lagrum

Föreslås placeras i 24 kap. 3 § IL

Kommentar

Genom nya skatteregler, som planeras gälla för beskattningsår som börjar efter 31 december 2018, kommer vissa negativa räntenetton begränsas genom en generell räntebegränsning. En utförlig beskrivning av de nya reglerna finns i avsnittet generell räntebegränsningsregel.

På grund av de föreslagna reglerna har man infört en definition av ränta i lagtexten.

Bokföring

Inkomster avseende ränta tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur inkomsten ska periodiseras.