Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Ränteskillnadsersättning

Definition

Ersättning som betalas till en långivare när man löser in lån i förtid.