Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Reglerad marknad

Definition

Begreppet definieras inte i svensk lagstiftning.

Kommentar

I Sverige finns två börser som drivs som reglerade marknader: Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity (Nordic Growth Market).

Aktietorget och First North m.fl. är inte reglerade marknader. Företag som är noterade på dessa handelsplatser kan därför per definition vara fåmansföretag.