Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Rehabilitering

Definition

Åtgärder för att en sjukskriven person ska kunna komma tillbaka till sitt ordinarie arbete.

Lagrum

11 kap. 18 §, 16 kap. 24 § IL

Kommentar

Rehabilitering och förebyggande behandling är en skattefri förmån för den anställde även om arbetsgivaren inte får avdrag för kostnaden. Avdragsrätten gäller offentligt finansierad hälso- och sjukvård, men inte åtgärder inom den privata vården.

Arbetsgivaren får avdrag för utgifter för arbetslivsinriktade åtgärder som arbetsgivaren är skyldig att stå för enligt 30 kap. SB eller om rehabiliteringen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta förvärvsarbeta. Även utgifter för förebyggande behandling som har detta syfte är avdragsgilla.

Fysisk aktivitet på recept, t.ex. motion, är en avdragsgill utgift för arbetsgivaren om den avser åtgärder som arbetsgivaren är skyldig att stå för eller om syftet är att den anställde ska kunna fortsätta förvärvsarbeta.

Avdragsrätten gäller även för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag.

Tänk på

Det första läkarbesöket där den anställdes arbetsförmåga bedöms är att betrakta som sjukvård. Det innebär att om det utförs inom den offentligt finansierade vården så ska den anställde beskattas för förmånen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%