Definition

Åtgärder för att en sjukskriven person ska kunna komma tillbaka till sitt ordinarie arbete.

Lagrum

11 kap. 18 §, 16 kap. 24 § IL

Kommentar

Rehabilitering och förebyggande behandling är en skattefri förmån för den anställde.

Arbetsgivaren får avdrag för utgifter för arbetslivsinriktade åtgärder som arbetsgivaren är skyldig att stå för enligt 30 kap. SB eller om rehabiliteringen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta förvärvsarbeta. Även utgifter för förebyggande behandling som har detta syfte är avdragsgilla.

Provtagning i syfte att kontrollera om en anställd har eller har haft en s.k. samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen är en skattefri förmån för den anställde om arbetsgivaren bekostar provtagningen (se Skatteverkets ställningstagande 200603, dnr: 8-305660).

Fysisk aktivitet på recept, t.ex. motion, är en avdragsgill utgift för arbetsgivaren om den avser åtgärder som arbetsgivaren är skyldig att stå för eller om syftet är att den anställde ska kunna fortsätta förvärvsarbeta.

Avdragsrätten gäller även för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag.

Tänk på

Det första läkarbesöket där den anställdes arbetsförmåga bedöms är att betrakta som sjukvård. Det innebär att om det utförs inom den offentligt finansierade vården så ska den anställde beskattas för förmånen.