Innehåll

Rätt Skatt 2021 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Schablonintäkt - investeringssparkonto

Definition

Beskattningsunderlag för tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto.

Lagrum

42 kap. 35-42 §§ IL

Kommentar

Investeringssparkonto är en sparform för aktier och andra slag av värdepapper. Vid sparande på investeringssparkonto är en vinst vid avyttring av värdepapper skattefri och en förlust är inte avdragsgill. Beskattningen sker istället genom att man beräknar en schablonintäkt som tas upp i inkomstslaget kapital.

Schablonintäkten uppgår till statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret ökad med en procentenhet multiplicerad med kapitalunderlaget. Schablonintäkten ska dock som lägst beräknas till 1,25 % av kapitalunderlaget.

Kapitalunderlaget uppgår till en fjärdedel av summan av marknadsvärdet av

  • - tillångarna på kontot vid ingången av varje kvartal under året,

  • - kontanter som betalats in på kontot under året,

  • - finansiella instrument som förts över till kontot av kontoinnehavaren under året, och

  • - finansiella instrument som förts över till kontot från någon annans investeringssparkonto under året.

Finansiella instrument som förts över till kontot från ett eget (annat) investeringssparkonto ingår inte i kapitalunderlaget.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...