Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Skatteavtal

Definition

Ingås mellan ett eller flera länder i syfte att fördela beskattningsrätten i olika situationer och därmed minska risken för  internationell dubbelbeskattning.

Lagrum

De olika avtalen utgör lagtext genom att de lagts in i propositioner och beslutats av riksdagen.

Kommentar

Ett skatteavtal reglerar vilket land som har rätt att beskatta. För att beskattning ska kunna bli aktuell krävs att inkomsten är skattepliktig enligt nationell rätt. Det innebär att ett skatteavtal endast kan begränsa rätten att beskatta, inte i sig skapa en självständig grund för beskattning.

Många skatteavtal är uppbyggda enligt  OECD:s modellavtal. Det gör att de blir enklare att tolka och tillämpa.

I de flesta skatteavtal som Sverige har ingått använder man avräkning för att undvika dubbelbeskattning. Om båda staterna har rätt att beskatta avräknas betald skatt i det ena landet. Det innebär att man endast riskerar att blir beskattad med skillnaden mellan det ena landets skatt och det land som har högst skatt.

Vissa avtal använder exempt för att undvika dubbelbeskattning. Metoden innebär att en viss inkomst endast ska beskattas i det ena landet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%