Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Skattedeklaration

Definition

Är en gemensam blankett för redovisning av mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på ränta och utdelning.

Lagrum

26 kap. SFL

Kommentar

Skattedeklarationen är en gemensam deklaration för att redovisa moms och olika sociala avgifter samt även preliminära källskatter för lön, ränta och utdelning. Deklarationen kan lämnas till Skatteverket elektroniskt genom inloggning via internet.

En arbetsgivare ska lämna skattedeklaration månaden efter det att företaget betalat ut en lön eller gett en förmån.

Om man uppfyller förutsättningarna för forskningsavdrag redovisar man avdraget på skattedeklarationen.

Om man har registrerat företaget som säsongsarbetsgivare behöver man inte lämna deklaration varje månad. Företaget lämnar bara deklaration när det betalat ut lön eller gett en förmån. Om det inte haft något att deklarera vid årets slut lämnar det en skattedeklaration och fyller i noll (0) kronor.

Ett företag som är momsregistrerat måste lämna skattedeklaration även om det inte har haft någon momspliktig omsättning under perioden. På deklarationen anger man noll (0) i omsättning.

Företag som omsätter under 40 miljoner kronor ska lämna skattedeklarationen senast den 12:e varje månad. Skatten ska vara betald samma dag. Dessa företag har möjlighet att lämna skattedeklaration kvartalsvis.

Företag som omsätter mer än 40 miljoner kronor lämnar deklarationen och betalar skatten den 26:e varje månad.

Företag som inte omsätter mer en 1 miljon kronor kan lämna skattedeklaration en gång om året.

Om man inte lämnar in skattedeklarationen i tid kan Skatteverket ta ut en förseningsavgift. Avgiften är på 625 kronor. Skatteverket kan även skönstaxera företaget och påföra skattetillägg.

Om skattedeklarationen har blivit felaktig går det att begära omprövning genom att skicka in en ny deklaration. Den rättade deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket inom sex år efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret gått ut.

Tänk på

Genom att lämna skattedeklarationen via Skatteverkets e-tjänst får man tillbaka mervärdesskatten tidigare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%