Definition

Särskilt konto hos Skatteverket kopplat till respektive skattskyldig för hantering av ett antal olika skatter och avgifter.

Lagrum

61 kap. SFL

Kommentar

Varje skattskyldig har ett skattekonto där skatter och avgifter hanteras. På kontot registeras skatter som ska betalas eller tillgodoföras. Preliminärskatt debiteras på skattekontot och vid slutskatteberäkningen tillgodoförs eller debiteras den slutliga skatten beroende på storleken av de preliminära betalningarna.

Skattekontot stäms av varje månad och om det finns ett underskott skickas det ut en betalningsuppmaning.

Tänk på

För att inte överskott på skattekontot ska betalas ut går det att ansöka om en utbetalningsspärr.