Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Skatteverkets ställningstaganden

Definition

Utförlig information från Skatteverket om hur de anser att en eller flera rättsregler ska tillämpas.

Kommentar

När det finns ett oklart rättsläge är det viktigt att Skatteverket redovisar sin uppfattning och de rättsliga argumenten för sin ståndpunkt. Detta för att skattskyldiga ska kunna bilda sig en egen uppfattning och även veta vad de kan förvänta sig för agerande från Skatteverket.

Ett ställningstagande redovisar i sammanfattningen vad som är Skatteverkets uppfattning i en viss situation. De redovisar även de rättskällor som de stöder sig på i form av lagtext, rättsfall och förarbeten.

Tänk på

På grund av att Skatteverkets ställningstaganden endast är vägledande går det att ha en annan uppfattning. För att inte riskera att få skattetillägg bör en sådan uppfattning redovisas genom ett öppet yrkande.