Innehåll

Definition

Gräns för de olika nivåerna på statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster.

Lagrum

66 kap. 5 § IL

Kommentar

För att bestämma den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster utgår man från beskattningsbar förvärvsinkomst.

Den statliga skatten på förvärvsinkomster är:

  • - 20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger en skiktgräns,

För inkomståret 2023 är skiktgränsen 598 500 kr.

Deklaration

Skiktgränsen och det beskattningsbara resultatet beräknas av Skatteverket och behöver inte anges i deklarationen.