Definition

Tids- och beloppsbestämda förpliktelser.