Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Solceller

Definition

Energikälla som omvandlar solljus till elektrisk ström.

Lagrum

19 kap. och 42 kap. 30 § IL

Kommentar

En solcellsanläggning ska i sin helhet hänföras till den fastighet där den är placerad. Om anläggningen installeras på en jordbruksfastighet ska anskaffningsutgiften i sin helhet hänföras antingen till privatbostadsfastigheten eller till näringsfastigheten.

En solcellsanläggning på en näringsfastighet kan antingen utgöra byggnad eller byggnadsinventarier. För att klassas som byggnadsinventarier ska anläggningen i sin helhet betjäna den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden där anläggningen är placerad. Anläggningen får då inte till någon del kunna hänföras till byggnadens allmänna användning.

Inkomstskattemässigt gäller att om anläggningen placerats på en privatbostadsfastighet så ska försäljning av eventuell överskottsel beskattas i inkomstslaget kapital. Ett schablonavdrag medges då med 40 000 kr. Är anläggningen placerad på en ekonomibyggnad ska överskottet beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Uttagsbeskattning ska då göras för den del av den producerade elen som används i mangårdsbyggnaden (privatbostadsfastighet). Avdrag för värdeminskning sker i näringsverksamheten enligt ovan och avdrag medges också för reparation och underhåll av anläggningen.

Rättspraxis

HFD 2017 ref. 36

En solcellsanläggning som monterats på taket på en ekonomibyggnad på en jordbruksfastighet hänfördes i sin helhet till näringsfastigheten. Då anläggningen inte var avsedd att tillgodose ett särskilt behov av el i den bedrivna näringsverksamheten ansågs den hänförlig till byggnaden (inte byggnadsinventarier).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%