Definition

Sparat utdelningsutrymme är det kvarstående beloppet om utdelningen understiger gränsbeloppet.

Lagrum

57 kap. 13-15 §§ IL

Kommentar

Det sparade utdelningsutrymmet är en del av gränsbeloppet. Om det inte lämnas någon utdelning under beskattningsåret förs hela gränsbeloppet vidare som sparat utdelningsutrymme till nästa år.

Vid beräkning av gränsbeloppet räknas sparat utdelningsutrymme upp med statslåneräntan plus tre procentenheter. Om gränsbeloppet avser andra delägarrätter än andelar räknas det sparade utdelningsutrymmet upp med statslåneräntan plus en procentenhet.

Om en kvalificerad andel övergår till en ny ägare genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt tar den nye ägaren över det sparade utdelningsutrymmet.

Vid andelsbyte fördelas det sparade utdelningsutrymmet på de förvärvade andelarna.

Deklaration

Sparat utdelningsutrymme deklareras på blankett K10.