Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Tremånadersregeln

Definition

Innebär att avdraget för ökade levnadskostnader reduceras när en tjänsteresa varit förlagd till samma ort i mer än tre månader.

Lagrum

12 kap. 6 § och 18-22 § IL

Kommentar

När en tjänsteresa varit förlagd till samma ort längre tid än tre månader ska avdraget för ökade levnadskostnader beräknas enligt vad som gäller för tillfälligt arbete.

Det skattefria traktamentet enligt schablon reduceras till 70 procent (168 kr/dag vid inrikes tjänsteresa för 2020) när tjänsteresan varit förlagd till samma ort mer än tre månader i sträck. Halvdagstraktamenten kan inte betalas ut skattefritt efter tre månader. Om arbetsgivaren inte betalar ut traktamente får den anställde göra avdrag i inkomstdeklarationen. Schablonavdraget uppgår i dessa fall endast till 30 procent (72 kr/dag vid inrikes tjänsteresa 2020).

Tremånadersperioden beräknas för varje tjänsteresa separat. Vid uppehåll i tjänsteresan förlängs tremånadersperioden med de dagar som den anställde skulle ha arbetat. Vid normal arbetstid måndag till fredag förlängs inte perioden med lördag och söndag. För att tremånadersperioden ska brytas krävs att den anställde arbetar på annan ort minst fyra veckor i sträck. Andra avbrott, som semester eller sjukdom i t.ex. fem veckor, förlänger däremot perioden.

Rättspraxis

RÅ 2006 ref. 59

Skattefria halvdagstraktamenten kan inte betalas ut när en tjänsteresa pågått längre tid än tre månader.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%