Definition

De sätt att säkerställa pensionsutfästelser som ger skattemässig avdragsrätt.

Lagrum

28 kap. 3 § IL

Kommentar

För att få avdragsrätt krävs att ett företag säkerställer att företaget kommer att kunna infria sina pensionsutfästelser på något av fyra olika sätt. Skattereglerna syftar därmed till att skydda de anställda. Följande tryggandeformer ger skattemässig avdragsrätt:

  • - Att föra över medel till en pensionsstiftelse.

  • - Att göra enavsättning för pension.

  • - Att betala en premie för en pensionsförsäkring.

  • - Att föra över medel till ett utländskt tjänstepensionsinstitut.