Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Upplupen ränta

Definition

Ränta som hör till räkenskapsåret men som ännu inte har erhållits eller betalats.

Kommentar

En upplupen ränteintäkt är en intjänad, men ej inbetald ränta. En upplupen räntekostnad är kostnad för utnyttjad kredittid som ännu inte har betalats.