Definition

Utländsk skatt som dras av och betalas in av utbetalaren i samband med utbetalning.

Lagrum

1 kap. 3 § avräkningslagen

Kommentar

En utländsk källskatt är definitiv om den inte behöver deklareras, den anses då vara betald och det går att göra avräkning av utländsk skatt av av utländsk skatt.

Om det går att deklarera inkomsten anses den innehållna skatten vara preliminär och det går att få avräkning först när deklarationen är godkänd och skatten är definitiv.

Tänk på

Det kan vara svårt att avgöra om en källskatt är definitiv eller inte. Skatteverket har tagit fram ett ställningstagande för att underlätta bedömningen, Skatteverket 121109, dnr: 131 751940-12/111.

Deklaration

Avdrag för utländsk skatt som inte är bokförd dras av vid INK 2 ruta 4.4 b och INK 4 ruta 4.4.