Innehåll

Definition

En försäkring som uppfyller kraven på att vara en pensionsförsäkring, men är meddelad i en försäkringsrörelse utomlands.

Lagrum

58 kap. IL

Kommentar

Sedan 2007 är det möjligt att teckna en utländsk pensionsförsäkring. Innehavaren är skyldig att själv betala avkastningsskatt.