Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Utvidgat fåmansföretagsbegrepp

Definition

Om flera delägare, eller deras närstående, är eller har varit verksamma i betydande omfattning i företaget under något av de fem föregående beskattningsåren ska de ses som en enda delägare.

Lagrum

57 kap. 3 § IL

Kommentar

Regeln syftar till att företag som drivs gemensamt av många delägare som arbetar i företaget ska behandlas som fåmansföretag. Det utvidgade fåmansföretagsbegreppet träffar främst konsultföretag, advokat- och revisionsbyråer m.fl., men kan även träffa företag som bedriver andra typer av verksamheter.

Det utvidgade fåmansföretagsbegreppet träffar även de fall där delägarna varit verksamma i ett av företaget ägt fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag. Det utvidgade fåmansföretagsbegreppet justeras fr.o.m. den 1 januari 2018. Begreppet omfattar efter ändringen även ägare som varit verksamma i ett företag som helt eller delvis, direkt eller indirekt, äger det företag som prövningen avser. Ägaren kan även ha varit verksam i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägs av ”ägarbolaget” till det företag som prövningen avser.

Rättspraxis

RÅ 1993 ref. 99

Ett tjänsteföretag som ägdes av 150 särskilt kvalificerade yrkesverksamma personer ansågs vara ett fåmansföretag.

RÅ 2010 ref. 102

Industriell verksamhet som bedrevs gemensamt i en ekonomisk förening ansågs vara ett fåmansföretag.

HFD 2017 ref. 1

Delägare som är verksamma i moderbolaget eller ett systerbolag ska inte räknas in i den krets av delägare som ska ses som en enda delägare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%