Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Växa-stöd

Definition

Anställningsstöd för enmansföretag.

Lagrum

lagen om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021

Kommentar

Av lagtexten framgår att med enmansföretag avses enskilda näringsidkare. Växa-stödet ges till enskilda näringsidkare som inte tidigare haft några anställda. Om näringsidkaren anställer en person efter den 31 mars 2016 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas på ersättningen till den först anställde under de första tolv månaderna.

Som enmansföretag räknas också aktiebolag utan anställda, eller där bara ägaren själv (eller en närstående) är anställd och handelsbolag med högst två delägare. För aktiebolag och handelsbolag omfattas anställningar som skett efter den 31 mars 2017.

Nedsättningen görs på avgiftspliktig ersättning som inte överstiger 25 000 kr per månad. Anställningen måste pågå i minst tre månader och omfatta minst 20 timmar per vecka.

Ett krav är att näringsidkaren bedriver aktiv näringsverksamhet. Den anställde får inte vara, eller ha varit anställd, i någon annan verksamhet som näringsidkaren bedriver efter den 1 januari 2016.

Skatteverket anser i ett ställningstagande (170609, dnr: 202 244580-17/111) att reglerna inte kan tillämpas av delägare i enkla bolag eller medhjälpande make (bedriver ej aktiv näringsverksamhet). En person som är assistansberättigad och som betalar ut ersättning till gode män eller liknande bedriver inte heller aktiv näringsverksamhet och får därmed inte heller tillämpa reglerna.

Riksdagen beslutade att förlänga tiden som ett enmansföretag kan få växa-stöd till 24 kalendermånader i följd. Ändringen av reglerna trädde i kraft den 1 augusti 2019, men tillämpas redan på anställningar som påbörjats efter den 28 februari 2018. För anställningar som påbörjats innan den 1 mars 2018 är växa-stödet begränsat till 12 månader.

Om en anställning omfattas av de nya reglerna, men tolvmånadersperioden gått ut innan den 1 augusti 2019 kan arbetsgivaren begära omprövning av arbetsgivaravgifterna, förutsatt att personen ifråga fortfarande var anställd den 1 augusti 2019.

Exempel:

Enmansföretaget AB X anställde personen Y den 1 april 2018. Personen är fortfarande anställd den 1 augusti 2019. Tolvmånadersperioden för växa-stöd löpte ut den 31 mars 2019, men eftersom Y fortfarande var anställd den 1 augusti 2019 kan AB X begära omprövning av arbetsgivaravgifterna för april - juli 2019. AB X kan som längst få väx-stöd till och med april 2020.

Reglerna är tidsbegränsade och gäller mellan den 1 januari 2017 och den 31 december 2021.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%