Definition

Anställningsstöd för enmansföretag

Kommentar

Växa-stödet ges till enmansföretag som inte tidigare haft några anställda. Om ett enmansföretag anställer en person ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 % betalas betalas på ersättningen till den först anställde under de första 24 månaderna. Ett krav är att arbetsgivaren sedan den 1 januari 2017, eller sedan verksamheten påbörjades, och fram till dess anställningen påbörjas är ett enmansföretag.

Reglerna har tillfälligt utvidgats till två anställda. Utvidgningen gäller under perioden 1 juli 2021 till 31 december 2022.

Med enmansföretag avses

  • - enskilda näringsidkare som bedriver aktiv näringsverksamhet,

  • - aktiebolag utan anställda, eller där bara ägaren själv (eller närstående) är anställd, och

  • - handelsbolag med högst två delägare.

Nedsättningen görs på avgiftspliktig ersättning som inte överstiger 25 000 kr per månad. Anställningen måste pågå i minst tre månader och omfatta minst 20 timmar per vecka.

Den anställde får inte under kalenderåret eller något av de tre föregående kalenderåren vara, eller ha varit, anställd i någon annan näringsverksamhet som direkt eller indirekt bedrivs eller har bedrivits av samma arbetsgivare eller någon närstående. Den anställde får inte heller ha varit delägare eller företagsledare i aktiebolag eller handelsbolag under denna tid.

Skatteverket anser i ett ställningstagande (170609, dnr 202 244580-17/111) att reglerna inte kan tillämpas på delägare i enkla bolag eller medhjälpande make (bedriver inte aktiv näringsverksamhet). En person som är assistansberättigad ochsom betalar ut ersättning till gode män eller liknande bedriver inte heller aktiv näringsverksamhet och får därmed inte heller tillämpa reglerna.

Reglerna om växa-stöd var tidigare tidsbegränsade, men är nu permanenta. I samband med detta har det gjorts smärre justeringar. För anställningar som gjorts innan den 1 januari 2021 gäller reglerna i sin äldre lydelse.