Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Verksamhetsgren

Definition

En del av en rörelse som lämpar sig att avskiljas till en självständig rörelse.

Lagrum

2 kap. 25 § IL

Kommentar

När man avgör om det är en verksamhetsgren ska man utgå från förvärvaren. När en förvärvare kan få en avkastning från tillgången har man i praxis ansett att det är en verksamhetsgren. Även obebyggda fastigheter har ansetts utgöra en verksamhetsgren. Enbart kontanta medel eller värdepapper kan inte vara en verksamhetsgren, däremot kan de ingå som en del i en verksamhetsgren.

Tänk på

När det gäller underprisöverlåtelser har begreppet verksamhetsgren en vidare definition, då även andelar kan vara en verksamhetsgren. Detta under förutsättning att förvärvaren senast före beskattningsårets utgång äger näringsbetingade andelar i företaget.

Rättspraxis

RÅ 2001 not. 24

Förvaltning av värdepapper kan inte vara en verksamhetsgren.

RÅ 2004 not. 197

En avstyckad del av en skogsfastighet har ansetts utgöra en verksamhetsgren.

RÅ 2006 ref. 74

En andel i ett privatbostadsföretag har inte ansetts vara en verksamhetsgren.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%