Definition

Ett på förhand bestämt penningbelopp att betala för den som bryter mot myndighetsbeslut, avtalsklausul eller dylikt.

Lagrum

9 kap. 9 § IL

Kommentar

Viten kan utdömas av olika domstolar för att man bryter mot ett domstolsbeslut. Vitesklausuler förekommer också i avtal mellan enskilda parter.

Vitesbelopp är inte skattemässigt avdragsgilla.

Deklaration

Bokförda ej avdragsgilla viten ska återläggas i INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b.

Bokförda viten som inte är avdragsgilla återläggs i NE-blanketten ruta R14.

Se även

böter