Löpande bokföring

Utgifter för framställning av affischer för utomhus- och trafikreklam bokförs normalt som reklamkostnader i kontogrupp 59 Reklam och PR eller 60 Övriga försäljningskostnader, reklam.

Se även

Reklam