Aktiv marknad existerar enligt K3 punkt 12.25 när följande villkor är uppfyllda:

  • Handeln avser likartade produkter.

  • Intresserade köpare och säljare finns normalt.

  • Information om priserna är allmänt tillgänglig.