Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Allmännyttig verksamhet

En ideell förening kan klassificeras som antingen oinskränkt eller inskränkt skattskyldig, varav den senare ej beskattas för kapitalinkomster samt vissa rörelse- och fastighetsinkomster.

För att en ideell förening ska klassificeras som en s.k. inskränkt skattskyldig krävs att följande fyra krav är uppfyllda.

  1. Ändamålskravet

  2. Verksamhetskravet

  3. Fullföljdskravet

  4. Öppenhetskravet

Ändamålskravet innebär att föreningen ska verka för ett allmännyttigt ändamål, exempelvis idrottslig verksamhet. Verksamhetskravet innebär att föreningen uteslutande eller så gott som uteslutande i sin verksamhet måste främja detta allmännyttiga ändamål. De intäkter föreningen erhåller får helt enkelt inte användas för någon annan icke allmännyttig verksamhet. Med fullföljdskravet menas att föreningen ska under beskattningsåret i skälig omfattning använda sina intäkter för det allmännyttiga ändamålet. Föreningen får helt enkelt inte spara pengar ”på hög”. Slutligen, öppenhetskravet som innebär att föreningen i princip inte får vägra någon att bli medlem om vederbörande delar föreningens målsättning och följer dess stadgar.

En ideell förening som bedriver allmännyttig verksamhet är enligt 39 kap. 5 § SFL undantagen från skyldighet att ha ett certifierat kassaregister för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller betalning mot kontokort.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...