Begreppet ansvarsförbindelser är i och med ändringen i ÅRL 2015 utmönstrat. Se eventualförpliktelse som är ett vidare begrepp än ansvarsförbindelser.