Löpande bokföring

Utgifter för föreskrivna arbetskläder, skyddskläder och skyddsmaterial debiteras normalt konto 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial. Utgifter för tvätt och lagning av arbetskläder debiteras normalt konto 5580 Underhåll och tvätt av arbetskläder.

Om en anställning innebär skyldighet att bära vissa kläder och den anställde får kontant ersättning eller bidrag för inköp eller tvätt av dessa arbetskläder ska ersättningen/bidraget klassificeras som kostnadsersättning och debiteras normalt konto 7350 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder.

Om den anställde får kontant bidrag för inköp av icke föreskrivna arbetskläder ska denna extraersättning räknas som kontant ersättning utöver lön och är skattepliktigt för den anställde. Hela bidraget kan debiteras konto 7316 Ersättningar för/bidrag till arbetskläder.

Utgifter för förmåner av fria arbetskläder/fri uniform, fri tvätt av arbetskläder etc. debiteras normalt konto 7384 Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder. Arbetsgivaren måste göra avdrag för preliminär skatt och betala arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet som utgörs av arbetsgivarens kostnader inklusive moms. Om den anställde betalar för kläderna krediteras konto 7384 med det betalade beloppet, alternativt krediteras konto 7350 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder.

Bokslut

Utgifter för arbetskläder, skyddskläder och skyddsmaterial/skydds- utrustning behöver normalt inte periodiseras i bokslutet.

För mer information, se uppslagsordet Arbetskläder i Rätt Skatt och Rätt Lön.