Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Arbetskläder

Löpande bokföring

Utgifter för föreskrivna arbetskläder, skyddskläder och skyddsmaterial debiteras normalt konto 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial. Utgifter för tvätt och lagning av arbetskläder debiteras normalt konto 5580 Underhåll och tvätt av arbetskläder.

Om en anställning innebär skyldighet att bära vissa kläder och den anställde får kontant ersättning eller bidrag för inköp eller tvätt av dessa arbetskläder ska ersättningen/bidraget klassificeras som kostnadsersättning och debiteras normalt konto 7350 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder.

Om den anställde får kontant bidrag för inköp av icke föreskrivna arbetskläder ska denna extraersättning räknas som kontant ersättning utöver lön och är skattepliktigt för den anställde. Hela bidraget kan debiteras konto 7316 Ersättningar för/bidrag till arbetskläder.

Utgifter för förmåner av fria arbetskläder/fri uniform, fri tvätt av arbetskläder etc. debiteras normalt konto 7384 Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder. Arbetsgivaren måste göra avdrag för preliminär skatt och betala arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet som utgörs av arbetsgivarens kostnader inklusive moms. Om den anställde betalar för kläderna krediteras konto 7384 med det betalade beloppet, alternativt krediteras konto 7350 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder.

Bokslut

Utgifter för arbetskläder, skyddskläder och skyddsmaterial/skydds- utrustning behöver normalt inte periodiseras i bokslutet.

För mer information, se uppslagsordet Arbetskläder i Rätt Skatt och Rätt Lön.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...