Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Arkivering

En viktig del i bokföringsskyldigheten enligt 4 kap. 1 § BFL är att spara/arkivera all räkenskapsinformation och även sådan utrustning och sådana system som behövs för att kunna presentera räkenskapsinformationen så att den går att ta del av. Reglerna för hur denna arkivering ska ske, var och hur länge återfinns i 7 kap. BFL. Enligt 7 kap. 2 § BFL ska räkenskapsinformation förvaras i Sverige, i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt. Arkiveringstiden är sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Mottagen räkenskapsinformation ska som huvudregel arkiveras i den form den hade när den kom till företaget, se 7 kap. 1 § BFL, men får konverteras till företagets system och då arkiveras i den konverterade formen (BFNAR 2013:2 punkt 7.2). Information som hämtas från webbplats arkiveras enligt punkt 7.3 i den form som den är avsedd att presenteras i.

När företaget mottar räkenskapsinformation i både elektronisk form och i pappersform i nära anslutning till varandra får företaget spara den i den form som räkenskapsinformationen är avsedd att presenteras i (BFNAR 2013:2 punkt 7.4). Räkenskapsinformation som företaget har upprättat själv arkiveras i den form som företaget väljer att presentera den i (punkt 7.5).

Arkivering ska göras betryggande enligt BFNAR 2013:2 punkt 8.1 så att den inte riskerar att förstöras eller förkomma. Enligt punkt 8.2 ska räkenskapsinformation som lagras på maskinläsbart medium och som fortfarande används i det löpande bokföringsarbetet säkerhetskopieras. Säkerhetskopian ska förvaras åtskild från det kopierade materialet. Enligt punkt 8.3 ska ett företag upprätta en arkivplan om det behövs för att kunna överblicka den arkiverade räkenskapsinformationen. Av arkivplanen ska det framgå vad som arkiverats och var det förvaras. Är räkenskapsinformationen sparad med teknik som företaget inte längre använder accepteras, enligt punkt 8.4, en viss fördröjning för att få elektronisk åtkomst och utskrift.

Tillfällig förvaring utomlands av verifikationer i pappersform regleras i punkterna 8.5-8.11.

Räkenskapsinformation kan även överföras till annan informationsbärare.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...