Löpande bokföring

Enligt 7 kap. 5 § BFL gäller inte bestämmelserna i 7 kap. 2 § BFL om förvaring i Sverige dokument, mikroskrift, maskinläsbara medier, utrustning och system som avser verksamhet som företaget bedriver genom en filial utomlands, om företaget är bokföringsskyldigt i det landet. Sådan räkenskapsinformation arkiveras således i det landet där filialen har sitt säte.